Exekutoři a jak na to?

Při podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí soudní poplatek. Náklady exekuce hradí exekutorovi dlužník (povinný). Avšak ve většině případů, věřitel (oprávněný), zaplatí exekučnímu úřadu formou zálohy, která slouží ke krytí nákladů exekutora v průběhu řízení.
Pokud se ukáže exekuce bezvýsledná, tzn. že u dlužníka (povinného) nebyl zjištěn žádný movitý či nemovitý majetek, hradí veškeré náklady exekutora věřitel (oprávněný) - tedy Vy.

Proč zahájit exekuční řízení přes Naší společnost?

  • naše společnost pomůže identifikovat majetek dlužníka předem a zároveň urychlí a zefektivní exekuční proces – místní šetření
  • neplatíte žádné zálohy, vše je v naší režii
  • námi podaný návrh na nařízení exekuce je soudem nařízen většinou do 21 dnů od doručení návrhu a postihuje všechen majetek dlužníka
  • nemusíte tedy pátrat po majetku dlužníka, ani označovat majetek, který by měl být exekuován
  • je důležité mít nad exekucí i jejím postupem kontrolu
  • rychlost provedení exekuce
  • pravidelné podávání zpráv o stavu exekucí
  • provádíme exekuce přes exekutory, kteří jsou naší společností prověřeni a garantujeme rychlost a rychlí postih všeho co dlužník – povinný má na sebe psaný

Dále je důležité mít exekutora jako partnera, protože je někdy potřeba věci řešit rychle a operativně, přičemž dnes většina exekutorských úřadů jsou nekontaktní a těžko se jim dovoláte. Samozřejmě, že exekutorské úřady uvádějí úřední hodiny, zkuste se jim ale během nich dovolat, nemožné! Zvažujte opravdu pečlivě, než exekuci předáte exekutorovi a jakému!

Užitečné informace