Naše garance pro Vaše potřeby

Jelikož Vás chceme přesvědčit o tom, že to, co říkáme, myslíme opravdu vážně, připravili jsme pro Vás garance. Můžete si být jisti, že Vaše pohledávka je v dobrých rukou. Příkazní (dříve mandátní) smlouvou přebíráme veškerá rizika našeho jednání s dlužníkem, nemusíte se našeho postupu obávat. Dále naše společnost v případě uzavření příkazní smlouvy (zastoupení) Vám dává ochranu před jakýmkoliv jednáním dlužníka.

Garantujeme 100 % legálnost našeho postupu při vymáhání pohledávky po dlužníkovi.

Dlužníci často nechtějí platit velké závazky a využívají všech možných důvodů a právních kliček k oddálení platebních termínů. Obvykle nejsou nijak motivováni k úhradám svých dluhů a je pro ně výhodnější využívat finanční prostředky věřitelů pro vlastní potřeby, mnohdy i k nezákonnému obohacení. Naše společnost umí vymáhat pohledávky zákonnou cestou a motivovat dlužníky k úhradě svých závazků. Naše společnost Vám dále dává garanci, že jsme pojištěni pro případ odpovědnosti z naší činnosti.

Garantujeme, že od převzetí pohledávky v co nejkratším čase kontaktujeme dlužníka.

Již ve fázi předběžného zhodnocení bonity pohledávek umí naše společnost s vysokou přesností posoudit i perspektivu jejich vymahatelnosti. Pokud převezmeme pohledávku k vymáhání, pak investuje do její realizace vlastní finanční prostředky, což je tou nejlepší motivací k dosažení úspěšného výsledku. Dlužníka po převzetí pohledávky ihned kontaktujeme a začneme jednat o vymožení pohledávky.

Garantujeme, že budeme postupovat v rámci právních předpisů ČR.

Naše společnost garantuje, že naši pracovníci jsou proškoleni a postupují v rámci předpisů ČR.

Garantujeme, že budeme postupovat v zájmu našeho klienta a jeho zájem budeme klást nad zájem vlastní.

Efektivita našich služeb je založena na individuálním přístupu ke každému jednotlivému případu. V procesu vymáhání pohledávek v maximální možné míře respektujeme návrhy a požadavky klientů, kteří mají pochopitelný zájem na udržení solidních vztahů se svými obchodními partnery. Postupujeme při vymáhání pohledávek, tak jak si náš klient přeje, a jak chce abychom k této pohledávce přistupovali.

Garantujeme, že uděláme maximum pro to, aby byla pohledávka úspěšně vymožena.

Naším největším zájmem je rychle a efektivně vymoci stávající pohledávky našich klientů a vytvořit tak všechny předpoklady pro úspěšné řešení jejich pohledávek i v budoucích letech.

Užitečné informace