Naše služby

Mimo níže uvedené služby jsme schopni nabídnout i celou řadu dalších doplňkových produktů spojených s pohledávkami a dlužníky.

Právní služby

Pomůžeme Vám přizpůsobit veškeré právní dokumenty dnešním nárokům a usnadníme Vám tak řešení budoucího sporu. Rozbor Vašeho podnikání a pomoc při právním ošetření Vaší osoby či společnosti. Podnikejte v klidu a právní jistotě (písemné jistotě).

Sepis žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu.

Vytvoření všech možných smluv sestavených pro Vaši potřebu k zajištění Vašich obchodů a investic, hlavně Vám zajistíme velkou % bezpečnost v obchodu. Máme dlouholetou zkušenost se smluvními ujednáními a následným vymáháním písemných závazků.

Právní zajištění

Zastupování v pracovně právních vztazích.

Právní ochrana

Ochrana dlužníka před neoprávněným vymáháním pohledávek vymahači.

Ochrana před neoprávněným účtováním faktur.

Exekuční služby

Používáme soukromé exekutorské úřady.

Asistence při vyklizení

Zajišťujeme vyklizení bytů, domů a nebytových prostor.

Místní šetření (majetková prověření)

Zajišťujeme pro objednatele místí šetření dlužníka, jako jednorázovou akci, kde obrazově zdokumentujeme majetek a napojení dalších osob. Tuto službu lze dojednat jednorázově za předem stanovenou odměnu.

Užitečné informace