Prověřování

Společnost F-Financial Consulting s.r.o. nabízí další a velmi účinnou službu a to prověřování obchodních partnerů a osob. Tato služba je v dnešní době velmi důležitá v obchodních vztazích z důvodů předcházení problémů a zabezpečení svých investic.

F-Financial Consulting s.r.o. prověřuje obchodní partnery ve všech databázích státních i soukromých a hlavně i osobně v místě podnikání či sídla společnosti – místní šetření. Pracovníci společnosti vše prověřují svědomitě a pečlivě, proto máme v tomto odvětví velkou % spolehlivost. Zákazník – objednavatel této služby potom může udělat obchod s vyšší % bezpečností a minimálním rizikem.¨

Nedělejte dnes obchody naslepo a s obchodníky, které nemáte prověřené, nebo je neznáte. Udělejte jeden velký a neprověřený obchod a můžete ihned stát na druhé straně jako dlužník.

Užitečné informace