Ceník našich služeb

Inkasní servis

Cena za inkasní servis se sjednává osobně, dle konkrétního případu.

Odkup pohledávek

Cena se odvíjí od druhu pohledávky a to jestli je zajištěná, nezajištěná, dobytná či nedobytná. Odkup pohledávky se určuje po posouzení konkrétního případu. Cena se určuje na základě bonity dlužníka a z jistiny – dluhu.

Vymáhání pohledávek na bázi příkazní smlouvy

Cena se uvádí v % z vymáhané jistiny včetně příslušenství. Ceník je orientační a cena se určuje vždy po dohodě s věřitelem. Naše odměna se stanovuje podle počtu předaných pohledávek či dlouhodobé spolupráce, jedná-li se o právnickou či fyzickou osobu a způsobu zajištění pohledávky (faktury, smlouva o půjčce, směnka, uznání závazku, platební rozkaz atd.).

Prověřování obchodních partnerů a osob

Prověřování obchodních partnerů je vždy individuální a závisí na konkrétních případech. Cenu osobně stanovíme dle požadavků klienta. V případě, že bude provedeno místní šetření v místě podnikání či sídla společnosti obchodního partnera, budou účtovány náklady dle cestovních výloh a úkonu – vše dle dohody.

Speciální služby

Cena dle vybrané služby se sjednává osobně a hlavně dle konkrétního případu.

Užitečné informace