Vymáhání pohledávek – příkazní smlouva (zastoupení)

Naši pracovníci Vám podají veškeré potřebné informace a zodpoví Vaše dotazy, popřípadě si s Vámi sjednají schůzku. Na této schůzce nám předáte kopie dokladů, které k pohledávce vlastníte, nebo se k ní jakkoli vztahují a podáte nám co nejpřesnější informace o dlužníkovi a okolnostech, jak pohledávka vznikla.

Na této schůzce si sjednáme odměnu v % z celkové vymáháme částky, kterou nám však vyplatíte jen v případě, že pohledávku vymůžeme nebo zajistíme její odkoupení. Procentuální odměna je individuální dle náročnosti a stavu pohledávky. Pohledávky vymáháme samozřejmě včetně příslušenství – úroků, smluvních pokut a penále a popřípadě nákladů naší odměny.

Opakujeme, že po Vás nebudeme požadovat žádné peníze za konzultace, žádné zálohy a smluvenou % provizi nám zaplatíte až z peněz, které na základě našeho jednání obdržíte od Vašeho dlužníka, popřípadě od kupce Vaší pohledávky. Výjimkou jsou případy, kdy se dlužník nezdržuje na území ČR nebo EU, neznáte jeho současnou adresu, firma je v likvidaci nebo konkursu, nemáte pohledávku nijak podloženou apod.. V takových případech je zapotřebí nadstandardních postupů, na které se vztahují specifické podmínky, které Vám na Váš konkrétní případ navrhnou naši pracovníci při osobním jednání.

Co se týče samotného postupu při vymáhání pohledávek, uvádíme, že nepostupujeme jenom formou dopisů či telefonátů, ale jednáme s dlužníkem většinou osobně a snažíme se ho motivovat k zaplacení pohledávky. Motivací myslíme takový postup, který je jak pro Vás, tak pro naši společnost bez následných trestních postihů, ale na druhou stranu dostatečně účinný k dosažení společného cíle - to znamená úhradě pohledávky.

Užitečné informace