Pro dlužníky – povinní

Dlužníku!!!

Jsme společnost zabývající se obchodem s pohledávkami, především pak mimosoudním vymáháním a odkupem pohledávek, máme v tomto oboru bohaté zkušenosti a vysoké procento úspěšnosti vymožených pohledávek. Máme k dispozici veškeré prostředky, které lze k vymožení dluhu použít a umíme s nimi velice dobře zacházet. (včetně zprostředkování exekuce, podání návrhu na konkurs, dražby majetku, popřípadě trestního stíhání).

Pokud jste zjistil, že zastupujeme Vašeho věřitele nebo, že jsme pohledávku vůči Vám od Vašeho věřitele koupili, doporučujeme Vám, aby jste ve vlastním zájmu a co nejdříve svůj dluh poukázal na náš účet u České Spořitelny číslo účtu: 11 91 35 33 39 / 0800 s variabilním symbolem spisové značky, IČ, data Vašeho narození, nebo vložil na účet svým jménem, popřípadě poukázal na naši adresu poštovní poukázkou. V případě, že nemáte na úhradu celé Vaší pohledávky a chcete nám nabídnout splácení Vašeho dluhu, zašlete nejprve stejným způsobem první splátku a pak nás kontaktuj s návrhem splátkového kalendáře (viz. vzory smluv).

Pokud máte k pohledávce jakékoli výhrady nebo dotazy, kontaktujte naše pracovníky na tel. číslech viz. kontakty, kde můžete své připomínky přednést, popřípadě se na vše dotázat. Písemnosti nám můžete doručit na výše uvedenou adresu, e-mail, nebo fax.

V případě, že nezvolíte ani jednu z těchto variant, obdržíte (nebo jste pravděpodobně již obdržel) v nejbližších dnech na svou adresu kopii Plné moci, popřípadě oznámení o postoupení pohledávky. Zaslanými doklady Vás budeme informovat o tom, že Vaši pohledávku spravuje naše společnost (pokud jste tento průvodní dopis již obdržel, jednejte již pouze a výhradně s našimi pracovníky) a následně na to Vás budou osobně kontaktovat naši pracovníci, kteří po Vás budou nekompromisně požadovat zaplacení Vaši pohledávky - doporučujeme Vám, dohodnout se s nimi ...

Pokud se však chcete všem těmto nepříjemnostem vyhnout, zvažte znovu svou situaci a ve vlastním zájmu začněte svůj problém řešit, věřte, že jednáte s profesionály a že si Váš věřitel vybral naši společnost správně, to znamená, že svůj závazek budete muset stejně nakonec vyrovnat, záleží jen na Vás jaký bude mít naše spolupráce průběh.

Užitečné informace