Odkoupíme Vaše pohledávky

Naši pracovníci Vám podají veškeré potřebné informace a zodpoví Vaše dotazy, popřípadě si s Vámi sjednají schůzku. Na této schůzce nám předáte kopie dokladů, které k pohledávce vlastníte, nebo se k ní jakkoli vztahují a podáte nám co nejpřesnější informace o dlužníkovi a okolnostech, jak pohledávka vznikla.

Postup před odkoupením Vaší pohledávky. Naše společnost provede následující kroky, než Vám sdělíme příslušné % z jistiny (dlužné částky bez příslušenství a smluvních pokut) na odkoupení Vaší pohledávky:

  • analýza dlužníka
  • prověření v bankovních i nebankovních registrech dlužníků
  • prověření nemovitého majetku
  • prověření v exekučních registrech
  • zhodnocení bonity
  • prověření důvodů neplacení

Naše společnost Vám dává garanci a jistotu, že po prověrce dlužníka a dohodě na příslušné procentuální výši Vám finanční částku vyplatíme do 5 dnů od postoupení pohledávky (převodu pohledávky).

Pohledávky, které jsou v konkurzu, osobním bankrotu, insolvenčním či exekučním řízení odkupujeme jen ve výjimečných případech a po osobní konzultaci.

Naše společnost odkupuje i pohledávky za dlužníky (fyzické osoby), kteří jsou v exekucích či mají více dluhů.

Užitečné informace