Rady a časté dotazy

Odkud jste a kam za Vámi musím přijet, kde všude působíte?

Působíme na celém území České Republiky, ale i v EU. Sídlo společnosti máme v Praze a hlavní kanceláře a poradnu máme v Trutnově viz kontakty.

Od jaké částky vymáháte a odkupujete pohledávky?

Nemáme žádnou omezenou spodní hranici pohledávky.

Kolik to stojí, kdy budu platit?

Naše provize je % a v rozmezí 5 - 30%, to znamená, že platit nebudete vůbec nic, naši odměnu si vezmeme až z peněz, které vymůžeme, nebo za které Vaši pohledávku prodáme či postoupíme. Žádné jiné platby - po Vás nebudeme požadovat, kromě přímých a účelně vynaložených nákladů, na kterých se předem dohodneme. Odměnu, na které se ve smlouvě domluvíme a budeme navíc k pohledávce požadovat po dlužníkovi.

Jak dlouho to trvá?

Naši pracovníci začnou na pohledávce pracovat okamžitě a již do 10 až 14 dnů Vám mohou podat zprávu zda a kdy můžete očekávat nějaké peníze a jak případ vypadá.

Co když nic nevymůžete?

V případě, že bychom z jakéhokoli důvodu od dlužníka nic nevymohli a ani jsme od Vás pohledávku neodkoupili, neplatíte žádné poplatky, jen přímé a účelně vynaložené náklady, které jsou ujednány ve smlouvě.

Jak je Váš postup, nemůžu z toho mít problémy?

Naše společnost má oprávnění k vymáhání a odkupu pohledávek. Pohledávky vymáháme sice mimosoudně, s dlužníky však jednáme osobně a nekompromisně, ale i přesto vše probíhá tak, abychom neporušovali zákon - k čemuž se Vám zavazujeme ve smlouvách.

Jakou máte úspěšnost?

Naše společnost se zaměřuje především na dlužníky, kteří evidentně mají z čeho platit, ale různými sliby, převody na příbuzenstvo, prodeji podniků, výmluvami a podobně, vytvářejí dojem, že nic nevlastní. U těchto typů máme až 80% úspěšnost. U dlužníků, o kterých zaručeně víte, že nic nevlastní, můžeme zajistit prodej pohledávky a podobně.

Je možné vymáhat pohledávku, jeli u soudu a ještě o ní není rozhodnuto?

I takovouto pohledávku od Vás můžeme přebrat a v případném sporu s dlužníkem Vás zastupovat - vyjednat smírčí postup a úhradu pohledávky ve Váš prospěch.

Je možné vymáhat pohledávku, je-li dlužník v konkursu, likvidaci nebo na pohledávku nemám doklad, popřípadě nevím, kde dlužník je?

Na tyto pohledávky se vztahují zvláštní nadstandardní postupy, které Vám na Váš konkrétní případ navrhnou naši pracovníci, ale i s tímto Vám umíme pomoci.

Co potřebuji a jak mám postupovat, když mám zájem o exekuci na majetek dlužníka?

Naše společnost poskytuje také služby exekutora k tomu, aby mohl náš exekutor vykonat exekuci na majetek Vašeho dlužníka. K tomu je zapotřebí takzvaný exekuční titul - což je podklad k pohledávce - soudní rozhodnutí, platební rozkaz, exekuční nebo notářský zápis s přímou doložkou vykonavatelností. Pokud některý z uvedených dokladů vlastníte, předáte nám jeho ověřenou kopii, podepíšete příslušné smlouvy a pak bez jakýchkoli poplatků předem, čekáte na Vaše peníze. Pokud žádný takový podklad k pohledávce nemáte, můžeme se ho pro Vás, po osobní konzultaci, pokusit získat.

Jaký bude Váš postup, když mám jen fakturu a chci to dostat až na exekuci?

Naše společnost Vám zajistí tak zvaný full servis. Naše společnost vyzve a osobně se setká s dlužníkem. Vyzveme ho k zaplacení pohledávky – dobrovolné plnění. V případě, že první část nezabere budeme Vás kontaktovat a s Vaším vědomím zvolíme další postup - platební rozkaz. V tomto případě budete jako věřitel muset zaplatit 5% z vymáhané částky soudu a nic jiného. Po obdržení platebního rozkazu se s Vámi zase spojíme a předáme s Vašim vědomím platební rozkaz exekutorovi soudnímu či soukromému – pověření exekutora vyhotoví naši advokáti. Po celou dobu s Vámi budeme komunikovat a volit příslušné postupy a sledovat postup a konání soudů a exekutorů.

Proč svěřit správu pohledávek zrovna Vám?

Zlepšení cash flow Vaší společnosti. Úspora v oblasti personálních a materiálních nákladů souvisejících s interním vymáháním pohledávek. Náklady na externí inkaso pohledávek jsou jasně stanovené a dle daných kritérií stabilní. Náklady na externí inkaso pohledávek jsou jasně stanovené a dle daných kritérií stabilní. A navíc jsou plně uznatelným daňovým nákladem. Zvýšení návratnosti pohledávek. Výrazné snížení rizika promlčení pohledávek. Větší přehled o struktuře vlastních dlužníků díky kvalitnímu pročištění portfolia. Více prostoru pro obchodní činnost a méně administrativy díky předání inkasa pohledávek profesionálům. Výběr nejhodnějšího způsobu mimosoudního či soudního vymáhání s ohledem na možnou tvorbu daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti.

Užitečné informace